Selecteer een pagina

– rondom privacy –

Privacy

 

Privacy en Cookie verklaring

De aanscherping van de wetgeving rondom de privacy dwingt ons zeer directe met jullie gegevens om te gaan. Bij VOOR LIZ verzamelen we alleen die gegevens die nodig zijn voor de organisatie van onze activiteiten. VOOR LIZ heeft deze Privacy- en Cookieverklaring opgesteld om je te informeren over de voor LIZ bij de verwerking van persoonsgegevens.


Verwerking persoonsgegevens door VOOR LIZ

VOOR LIZ kan persoonsgegevens over jou verwerken doordat je (persoonlijk dan wel via een bedrijf) diensten en / of producten van VOOR LIZ bestelt en / of omdat je deze gegevens zelf verstrekt. VOOR LIZ kan de volgende persoonsgegevens:

Contactgegevens: VOOR LIZ gebruikt jouw naam, bedrijfs- en contactgegevens, zoals adres, telefoonnummer en e-mailadres, om te communiceren over de uitvoering van de overeengekomen dienstverlening en de levering van producten.

Als je daarvoor expliciete toestemming wordt gegeven wordt, hierna als de Nieuwsbrief, de contactgegevens aan de lijst van abonnees van Nieuws uit het LAB. In de Nieuwsbrief zijn relevante artikelen opgenomen, Mariekes podcast, informatie over diensten en / of producten van VOOR LIZ en aanverwante zaken. Iedere Nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden en / of je gegevens kunt aanpassen. Het abonneebestand van de Nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

De contactgegevens worden opgeslagen in ons autoresponder systeem van Autorespond. Kijk voor meer informatie over de beveiliging van gegevens door Autorespond op:  https://www.autorespond.nl/site/veiligheid/ .

Bezoekersgegevens: op de website van VOOR LIZ (hierna ook als: de Website) worden de bezoekgegevens, waaronder jouw IP-adres bijgehouden. Kijk onder het kopje Cookie van dit document voor meer informatie over het gebruik van persoonsgegevens op de Website.

Betaalgegevens: LIZ gebruikt betaalgegevens, zoals bankrekeningnummer, voor het verwerken van betalingen in het kader van een overeenkomst van de aankoop van een product / dienst.


Delen ontmoeting derden

VOOR LIZ kan voor de volgende doelen persoonsgegevens delen met derden:

  • Dienstverleners: VOOR LIZ deelt de persoonsgegevens indien nodig met de ingeschakelde dienstverleners om hun werkzaamheden voor VOOR LIZ correct en efficiënt te kunnen uitvoeren. Deze bedrijven kunnen in Nederland, in Europa maar ook buiten Europa gevestigd zijn. Met bedrijven die in opdracht jouw gegevens verwerken, sluit VOOR LIZ een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. VOOR LIZ blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. VOOR LIZ verstrekte jouw persoonsgegevens uitsluitend aan derden na jouw uitdrukkelijke toestemming.

  • Overheidsinstanties: Op verzoek van relevante wet- en regelgeving verstrekt VOOR LIZ de overheids persoonsgegevens indien dit verplicht is op grond van relevante wet- en regelgeving.


Cookies

VOOR LIZ maakt bij het aanbieden van diensten en producten op de Website gebruik van diverse soorten cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat, bij bezoek aan de Website, wordt geplaatst op de harde schijf van jouw computer. Een cookie bevat gegevens, zodat je als bezoeker kan worden herkend, telkens als je de Website bezoekt.

Je kunt in je internetbrowser cookies gebruiken, zonder dat dit altijd gevolgen heeft voor het gebruik van de Website. Het gevolg kan echter zijn dat bepaalde onderdelen van de website minder toegankelijk zijn voor je zijn. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

De volgende cookies worden gebruikt op de Website:

  • VOOR LIZ maakt gebruik van functionele cookies die nodig zijn voor een goede werking van de Website.

  • VOOR LIZ maakt tevens gebruik van functionele cookies die het bestellen van diensten en / of producten vereenvoudigen (zoals het bewaren van de inhoud van jouw winkelwagen).

  • Met jouw toestemming plaatst VOOR LIZ tracking cookies op jouw apparatuur, die kan worden opgevraagd zodra je een website uit het netwerk van VOOR LIZ bezoekt. Hierdoor kan VOOR LIZ te weten komen dat je naast de Website ook op de betreffende andere website (s) uit het netwerk van VOOR LIZ bent geweest. Het opgebouwde profiel, is niet gekoppeld aan jouw naam, adres, e-mailadres en dergelijke, maar dient om advertenties af te stemmen op jouw profiel, zodat deze zo veel mogelijk relevant voor je zijn.

  • VOOR LIZ maakt onder meer gebruik van cookies voor webanalysesservice (zoals Google Analytics). Via deze cookies krijgt VOOR LIZ inzage in het bezoek aan de Website door informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kan LIZ de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van de websitebezoekers. Lees hier het privacybeleid van Google: https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/ en over het specifieke privacybeleid van Google Analytics: https://support.google.com/analytics/answer / 6004245? Hl = nl

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De verkregen informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op diens servers in de Verenigde Staten. Google kan deze informatie aan wettelijk verplicht, of voor zover deze informatie namens Google verwerken. VOOR LIZ heeft hier geen invloed op. VOOR LIZ heeft Google geen toestemming gegeven om de via VOOR LIZ verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield-principes en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Ministerie van Handel van de Verenigde Staten.

  • Ten slotte zijn op de Website cookies in gebruik van sociale netwerken, zoals LinkedIn, Facebook en Twitter. Laatst cookies zijn uitsluitend van applicatie indien je gebruik maakt van de betreffende service en het mogelijk maken van berichten te linken of te tweeten.

Links naar andere websites

Op de Website kunnen links worden gebruikt naar externe websites en organisaties. VOOR LIZ is geen verantwoordelijkheid voor het gebruik van jouw gegevens door die organisaties. Lees hiervoor het privacy statement van de betreffende website die je bezoekt.


Bewaartermijn persoonsgegevens

VOOR LIZ bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor VOOR LIZ jouw en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Op grond van belastingwetgeving bepaalde informatie over klanten, zoals offertes en facturen, 7 jaar bewaard te worden. Andere informatie wordt zolang als dat nuttig is voor de informatie, dan wel het moment waarop verzocht wordt de informatie te verwijderen. Na afloop van de bewaartermijn vernietigt VOOR LIZ jouw persoonsgegevens.


Persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar team@voorliz.nl. VOOR LIZ zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, schriftelijk op jouw verzoek reageren.


Beveiliging

VOOR LIZ neemt de bescherming van jouw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. VOOR LIZ heeft veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens of dat verloren gaan.

Als je de indruk hebt dat jouw persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn, je opmerkingen van misbruik van jouw persoonsgegevens door VOOR LIZ of als je meer informatie wenst over de beveiliging van de door VOOR LIZ verwerkte persoonsgegevens, neem dan contact op met VOOR LIZ via team @ voorliz.nl.

VOORLIZ.NL is een website van VOOR LIZ. VOOR LIZ is als volgt te bereiken:
Adres: Westbatterijlaan 17, 1398 DB Muiden
Inschrijvingsnummer handelsregister KvK: 70236097
Telefoon: 06-26942559
E-mailadres: marieke@voorliz.nl


Klachten

Indien je klachten hebt over de verwerking van persoonsgegevens door VOOR LIZ, jouw VOOR LIZ je om zo snel contact met VOOR LIZ op te nemen via marieke@voorliz.nl . VOOR LIZ zal binnen 4 weken schriftelijk reageren. Indien je het niet eens bent met onze reactie, kun je een klacht indienen bij Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk voor meer informatie op: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/


Wijzigingen

VOOR LIZ dient zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in haar privacy- en cookie-verklaring. Lees daarom regelmatig onze privacy en cookie verklaring voor een update.

Voor Liz is bekend met de uitspraak van het Hof van Justitie van de EU van 16 juli 2020, welke implicaties heeft voor de doorgifte van persoonsgegevens naar landen buiten de EU. Op dit moment onderzoeken wij hoe we de consequenties het beste kunnen implementeren in onze bedrijfsvoering. Uiteraard is jouw privacy voor ons van groot belang. Wij proberen zo snel mogelijk adequate oplossingen te vinden. In onze privacy verklaring houden we je op de hoogte van de door ons toegepaste oplossingen. Als je vragen hebt over de verwerking van persoonsgegevens door Voor Liz, kun je altijd contact opnemen via de op deze pagina getoonde contactgegevens.